Disclaimer

Voor het toevoegen of het verwijderen van content op Downloadshouseplans.com hebben wij alle rechten. Niemand hoeft hiervoor vooraf, tijdens of achteraf van op de hoogte te worden gesteld.

Deze website heeft als doel om informatie te verschaffen over financiën. De gegeven informatie kan echter mogelijk incompleet zijn of fouten bevatten. De gegeven informatie dient daarom nooit opgevolgd te worden zonder eerst een financieel specialist te raadplegen. De informatie op onze website is dan ook absoluut geen vervanging voor adviezen van een financieel specialist.

Opvolging of het gebruik van informatie van onze website, informatie die wij van andere websites op onze website plaatsen en informatie waarnaar wij vanaf onze website verwijzen is geheel voor eigen risico. Wij kunnen dan ook op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of incompleetheid van netgenoemde informatie. Daarbij maakt het niet uit in welke vorm de informatie is verstrekt, of dat in de vorm van video, tekst, beeldmateriaal of een andere vorm van content is, doet er niet toe.

Downloadhouseplans.com richt zich op inwoners van Nederland. Ons blog is met de grootste zorg en aandacht samengesteld met als doel om de inwoners van Nederland te voorzien van bruikbare informatie over financiële zaken.