Beleggingsclubs

Kan het lidmaatschap van een beleggingsclub beleggen in aandelen veiliger maken? Deze vraag hebben we naar aanleiding van ons artikel over veilig beleggen meerdere malen van onze lezers ontvangen. In dit artikel zullen we daarom nader ingaan op het lidmaatschap bij een beleggingsclub, zodat je voor jezelf kunt bepalen of een dergelijke club bij je past.

De werkwijze van een beleggingsclub

De meeste clubs vragen aan hun leden een jaarlijkse vergoeding om alle bijeenkomsten en de organisatie daarvan te kunnen bekostigen. Meestal wordt er aan het begin van ieder jaar een agenda opgesteld, waardoor je van tevoren weet op welke momenten de beleggers bijeenkomen om kennis en ervaringen die ze op de beurs hebben opgedaan met elkaar uit te wisselen.Het lidmaatschap van een club die bij jou past kan vele voordelen bieden.

Voor een aantal beleggingsclubs blijft het bij de bijeenkomsten. Op zich hoeft daar niks mis mee te zijn, aangezien de gesprekken met mensen die zich dagelijks met de beurs bezighouden nieuwe inzichten kunnen opleveren die je in je eigen voordeel kunt gebruiken. Sommige beleggers willen echter verdergaan dan enkel de uitwisseling van kennis en ervaring.

Zo zijn er clubs waarin intensief wordt samengewerkt om samen een zo goed mogelijk rendement te behalen met aandelen waarin gezamenlijk is geïnvesteerd. Dit betekent dat er een beleggingsrekening moet worden geopend die moet worden beheerd door een aantal leden. Daarnaast moeten de beleggers, die investeren in de aandelen, samen een beleggingsstrategie opstellen waar ze allemaal achter staan. Ook moeten de koersen in de gaten worden gehouden, zodat er tijdig kan worden gereageerd op de ontwikkelingen waardoor onnodig verlies wordt voorkomen.

De voordelen van het lidmaatschap

Afhankelijk van het type club waarbij je je aansluit zijn er vele voordelen verbonden aan het lidmaatschap. In ieder geval is het delen van kennis al heel waardevol voor veel beleggers. Kies je ervoor om je aan te sluiten bij een club en daarbij samen met andere beleggers in aandelen te gaan beleggen, dan reduceer je ook het risico dat je met je vermogen loopt. Immers, je investeert slechts in een gedeelte van het aandeel. De rest van de investering wordt gedaan door de andere leden. De keerzijde hiervan is dat wanneer er winst wordt behaald je deze ook zult moeten verdelen.

Bedenk overigens dat  de clubs niet alleen voor de startende beleggers interessant kunnen zijn. Ook de zeer ervaren vakgenoten kunnen namelijk leren van nieuwelingen die bijvoorbeeld de nieuwste theoretische kennis hebben vergaard, doordat ze een beleggingscursus hebt gevolgd. Kortom, stel je open en ga eens een aantal clubs af om te kijken of een beleggingsclub bij jou past.